วัตถุมงคล รุ่นมหาจักรพรรตราธิราช หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล อายุ 108 ปี(รุ่นสุดท้าย)วัตถุมงคล รุ่นมหาจักรพรรตราธิราช หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล อายุ 108 ปี 

วัดบ้านจาน ต.จาน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ พิธีมหาจักรพรรตราธิราช ณ อุโบสถวัดบ้านจาน 5 ธันวามหาราช หลวงปู่ “สั่งปิดประตูหน้าต่างปลุกเสกแบบบินเดี่ยว” เสกเสร็จพูดประกาศิตว่า “ใครมีวัตถุมงคลรุ่นนี้ ของข้าฯ ไว้บูชา ถ้าเป็นคนดีมีศีล มีธรรม ทำมาหากินสุจริต ขอให้ร่ำขอให้รวย ให้เจริญยิ่งขึ้นไป มีเงินเต็มห้อง มีทองเต็มไห เจริญในลาภยศ สรรเสริญไม่รู้ขาด ถ้าผู้ใดคิดคดโกงคิดร้าย ผลร้ายนั้นสะท้อนกลับไป” 

เนื่องในดิถีวาระที่หลวงปู่หมุน มีอายุพรรษาครบ 108 ปีบริบูรณ์ จึงได้จัดสร้างวัตถุมงคลขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกเฉลิมฉลองอายุพรรษาและนำรายได้ไปสร้างกำแพงแก้วรอบอุโบสถและศาลา สำหรับ เลขมงคล 108 นี้ ในทางพระพุทธศาสนาหมายเอาบทพระพุทธคุณ 56 คาถา พระธรรมคุณ 38 คาถา พระสังฆคุณ 14 คาถา รวมเป็น 108 คาถา ดังนั้นเลขมงคล 108 จึงถือว่าเป็นเลขมหามงคลทรงคุณอันประเสริฐ อีกนัยหนึ่งเลขมงคล 108 หมายถึงบุญฤทธิ์ของมหาบุรุษที่ทรงอานุภาพ บรรลุถึงสมบัติมหาจักรพรรดิ์ 108 พระองค์ บุคคลที่จะบรรลุถึงสมบัติมหาจักรพรรดิ์ที่แท้จริงนั่นก็คือ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระมหาสาวกเท่านั้น เพราะเหตุแห่งท่านบริบูรณ์ด้วยอริยทรัพย์และ
โลกียทรัพย์ โดยสมมุติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสรู้ล่วงมาแล้ว 28 พระองค์และพระอสีติมหาสาวก 80 องค์ รวมเป็น 108 องค์ ส่วนอีกนัยหนึ่งรูปมงคล 108 คือลายลักษณ์ที่ปรากฏในรอยฝ่าพระพุทธบาท

ขององค์พระบรมศาสดาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรา ปรากฏเป็นภาพพรหม เป็นภาพสัตว์ต่าง ๆ ที่แสดงถึงพระชาติต่าง ๆ ในอดีตที่พระพุทธองค์บำเพ็ญบารมีมาเป็นภาพสถานที่ต่าง ๆ ที่แสดงถึง สถานที่ ที่พระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญและเสด็จดำเนินประทับมาโดยลำดับ และปรากฏเป็นภาพเครื่อง

ราชกุธภัณฑ์วิมานปรางค์ ปราสาททั้งหลาย รวมทั้งหมดเป็นรูปมหามงคล 108 ประการ 

ดังนั้นความเกี่ยวเนื่องด้วยผลแห่งบารมีธรรมนี้ หลวงปู่หมุนจึงให้ตั้งชื่อวัตถุมงคลนี้ว่า “มหาจักรพรรตราธิราช” โดยมอบหมายให้คุณอำนวย เขียวอ่อน เป็นเหลน ผู้ดูแลปรนนิบัติรับใช้ใกล้ชิด ซึ่งเป็นผู้ควบคุมดูแลการก่อสร้างถาวรวัตถุต่าง ๆ จัดสร้างวัตถุมงคลขึ้น เพื่อหารายได้ไปจัดสร้างสาธารณกุศลสืบต่อไป 

พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์มหาจักรพรรตราธิราช 
วัตถุมงคลที่จัดสร้างของหลวงปู่หมุนยังคงเน้นพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์สุดยอดแห่งตำรับพิชัยสงครามโบราณ และตำรับพระธรรมเก้าโกฏิของสมเด็จลุน แห่งนครจำปาศักดิ์ โดยเริ่มตั้งแต่จัดหามวลสาร ฤกษ์ยามในการจัดสร้างและเททอง ขั้นตอนการอธิษฐานจิตปลุกเสกเดี่ยวและจบลงที่พิธีกรรมมหาจักรพรรตราธิราช พิธีอันศักดิ์สิทธิ์ครบถ้วนสมบูรณ์ตามตำราทุกประการ 

1.พิธีเททองหล่อพระกริ่งเป็นปฐมฤกษ์ และเททองหล่อชนวนมวลสาร เพื่อนำไปจัดสร้าง วันที่ 1 มิถุนายน 2545 ณ วัดบ้านจาน จ.ศรีสะเกษ และเริ่มต้นจัดสร้างตะกรุดมหาจักรพรรดิ์และเบี้ยแก้ ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2544
2.หลวงปู่หมุน อธิษฐานจิตปลุกเสกเดี่ยวในกุฏีวัดบ้านจาน ตลอดไตรมาส ปี 2545 ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงธันวาคม เป็นเวลากว่า 7 เดือน ในระหว่างนี้ได้เข้าร่วมพิธีจักรพรรดิ์พุทธาภิเษก ณ พระอุโบสถวัดใหญ่ชัยมงคลอยุธยา ในวันที่ 18 กันยายน 2545 โดยมีพระเกจิอาจารย์ 108 รูป นั่งปรกอธิษฐานจิต 

3.พิธีมหาจักรพรรตราธิราช ณ อุโบสถวัดบ้านจาน จ.ศรีสะเกษ ในวันพฤหัสบดี 5 ธันวามหาราช เป็นครั้งแรกที่จัดพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ ในโบสถ์โบราณแห่งนี้ ซึ่งท่านได้กำหนดฤกษ์ยามในการปลุกเสกด้วยตัวท่านเอง พร้อมทั้งสั่งให้ปิดประตูหน้าต่างทุกบาน เพื่อทำการอธิษฐานจิตปลุกเสกด้วยพลังฌานสมาบัติชั้นสูง โดยจัดวัตถุมงคลวางรายล้อมบนพาน ปูด้วยผ้ายันต์ล้อมวงสายสิญจน์ ซึ่งวัตถุมงคลปราศจากการห่อหุ้มด้วยวัสดุใด ๆ ทั้งนี้เพื่อให้วัตถุมงคลได้รับกระแสพลังเต็ม ๆ จากบารมีธรรมขั้นสูง และเพื่อความโปร่งใสในการจัดสร้างของหลวงปู่หมุน 

พอได้ฤกษ์เวลา 9.59 น. หลวงปู่หมุนได้จุดเทียนวิปัสสี จุดธูปเทียนสวดมนต์ ด้วยเสียงอันดังสนั่นก้องไปทั่วทั้งโบสถ์ ด้วยการบูชาคุณพระรัตนตรัย อัญเชิญบูรพาจารย์ พระพรหมและเทวดาทุกชั้นฟ้า ท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 พระฤาษีมหาฤาษีทั้ง 108 องค์ ต่อด้วยบทสวดมหาจักรพรรดิ์ และพระธรรมเก้าโกฏิ อันเป็นคัมภีร์สุดยอดของสมเด็จลุน พอสักครู่ใหญ่ ท่านได้โบกมือทั้งสองพร้อมกับพูดคุยกับครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ที่คนธรรมดามองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ที่อัญเชิญลงมาประสิทธิภาพพลา-นุภาพความศักดิ์สิทธิ์ พอสักพักใหญ่ท่านก็ยกมือพนมขึ้นไหว้ครูบาอาจารย์ต่าง ๆ พร้อมกับไหว้อธิษฐานจิตไปยังวัตถุมงคล เสร็จแล้วท่านนั่งหลับตามือถือสายสิญจน์สงบนิ่ง จากนั้นท่านได้ใช้นิ้วชี้ขวา ขึ้นชักยันต์จักรพรรดิ์กลางอากาศพร้อมบริกรรมมหาเวทย์มนต์พระกาฬล้อมรอบวัตถุมงคล ต่อมาท่านได้นั่งหลับตาสงบนิ่งเข้าฌานสมาบัติ อธิษฐานจิตแผ่บารมีด้วยกสิณไฟอันกล้าแกร่งของท่านในช่วงนี้ 

ภาพที่ถ่ายแล้วล้างออกมาปรากฏดวงไฟขาวสะอาดอยู่บนมุมขวาของภาพ ซึ่งเป็นที่น่าแปลกประหลาดเพราะในโบสถ์ที่ปิดประตูมืดมิดปราศจากแสงสะท้อนใด ๆ ทั้งสิ้น ท่านได้นั่งปรกแผ่อธิษฐานจิตเป็นเวลานานพอสมควร จึงได้ลืมตาขึ้นพนมมือพร้อมด้วยสวดมนต์ประกาศิตพระร่วง ที่ออกจากปากหลวงปู่หมุนหลังเสร็จสิ้นพิธี ซึ่งใช้เวลาอธิษฐานจิตปลุกเสกนานกว่า 3 ชั่วโมง โดยมีคุณอำนวย เขียวอ่อน ศิษย์ดูแลใกล้ชิดเป็นสักขีพยานแห่งความศักดิ์สิทธิ์ในครั้งนี้ 


วัตถุมงคล “รุ่นมหาจักรพรรตราธิราช” ที่ได้จัดสร้างขึ้นมีดังนี้

1.พระกริ่งจักรพรรดิ์ พิมพ์สะดุ้งกลับ เนื้อนวโลหะพิเศษ เทดินไทยโบราณ เนื้อโลหะพิเศษ เกศทองคำ ก้นเงิน จำนวนสร้าง 199 บูชา 2,000 บาท ก้นเงิน จำนวนสร้าง 999 
เพื่อเป็นที่ระลึกว่าท่านเคยอยู่จำพรรษาที่คณะ 4 วัดสุทัศน์ฯ ช่วงปี 2475-2482 เคยได้ศึกษาคัมภีร์มูลกัจจายน์กับสมเด็จพระสังฆราชแพโดยนำเอาพิมพ์เก่ามาจัดสร้างและรวบรวมชนวนมวลสารเก่า ของวัดสุทัศน์ฯและชนวนมวลสารพร้อมด้วยวัตถุมงคลของทุกรุ่นของหลวงปู่หมุน หล่อหลอมผสมผสานกับแผ่นยันต์ 108 นะปถมัง 14 ตามตำราวัดสุทัศน์ฯเป็นเนื้อหาศักดิ์สิทธิ์เป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อเป็นมวลสารดีในตัวพระกริ่งสะดุ้งกลับนี้ให้ผลในการพลิกดวงชะตาชีวิตจากร้ายกลายเป็นดี ส่งเสริมฐานะความเป็นอยู่หน้าที่การงานให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป ถ้าผู้ใดคิดร้าย ผลนั้นจะสะท้อนกลับไป ถึงแม้จะมีอุปสรรคอันตรายบาปเคราะห์รบกวนสักเท่าไรก็ดี ก็จะสามารถฝ่าฟันไปได้มิรู้ยากรู้จนเลยเจริญในลาภยศทุกประการ คุ้มกันสรรพเสนียดจัญไรสารพัด คุณไสยนานาประการ นำติดตัวไปสารทิศใดก็ดีข้าศึกพ่ายแพ้ไปสิ้นมิอาจทำอันตรายแก่เราได้ เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย ประสิทธิทุกประการแล ตามแต่จะปรารถนาเถิดฯ 

2.ตะกรุดมหาจักรพรรตราธิราช ขนาด 5 นิ้ว จำนวนสร้าง 999 
ซึ่งตะกรุดนี้จัดสร้างตามตำราพิชัยสงครามโบราณทุกประการ โดยใช้แผ่นทองแดงขนาด 5x5 นิ้ว จารพระยันต์มหาจักรพรรดิและประทับหลังด้วยยันต์ตรีนิสิงเหจากนั้นนำแผ่นยันต์ทั้งหมดแช่ในอ่างน้ำมัน ภายในอุโบสถวัดสุทัศน์เป็นเวลา 3 เดือน จากนั้นจึงได้ทำการม้วนพร้อมบริกรรมคาถาจักรพรรดิ์ถักเชือกคลุกผงลงรักปิดทองคำแท้พร้อมจารึกไว้ด้านนอกว่า “มหาจักรพรรดิ์ หลวงปู่หมุน” และหมายเลขกำกับ 
อนึ่ง น้ำมนต์ที่แช่ตะกรุดนี้เป็นน้ำมนต์กลางหาวของหลวงปู่ที่ท่านปลุกเสกขณะฝนตกและใช้ถังรองรับไว้ ผสมกับน้ำมนต์ที่ไหลจากพระเกศพระพุทธรูปสมัยอยุธยา ที่วัดตูม ซึ่งน้ำมนต์วัดตูมนี้ สมัยโบราณกษัตริย์จะมาทำพิธีเสกน้ำมนต์ที่วัดตูมนี้เสร็จแล้วจึงได้นำไปอธิษฐานจิตปลุกเสกต่อไป 

3.เบี้ยแก้จักรพรรดิ์ จำนวนสร้าง 500 
ตำรับสมเด็จลุน โดยนำเบี้ยและแผ่นตะกั่วลงยันต์ห่อด้วยผ้ายันต์แดง แช่ไว้ในอ่างน้ำมนต์ภายในพระอุโบสถวัดสุทัศน์เป็นเวลา 3 เดือน พร้อมกันนั้น หลวงปู่หมุนได้ทำการปลุกเสกปรอทกันไปด้วยเบี้ยแก้นี้บรรจุด้วยปรอทผสมกับปรอทดำ ที่ท่านได้มาจากประเทศลาวอุดด้วยชันโรงใต้ดิน ปิดทับด้วยตะกั่วลงยันต์อิติปิโส 8 ทิศ ถักเชือกคลุกผงลงรักปิดทองคำแท้ มีทั้งถักแบบมีหูและไม่มีหู เบี้ยแก้นี้เปี่ยมไปด้วยพลังเร้นลับ สามารถบันดาล โชคลาภให้แก่เจ้าของและป้องกันภูตปีศาจ คุณไสย ยาสั่งป้องกันเสนียดจัญไรร้อยแปดจำพวก 

4.กำไลจักรพรรดิ์ เนื้อเงิน 999 เนื้อสัมฤทธิ์ 999 (ตอกโค้ด,เลข) 
เครื่องรางชั้นสูงของชาววังโบราณ หล่อหลอมด้วยเงินพดด้วง เงินราง เงินไทยสมัยต่าง ๆ ผสมกับแผ่นยันต์จตุโรบังเกิดทรัพย์ 999 แผ่นด้านนอกและด้านในประทับด้วย ยันต์ลงเครื่องชั้นสูงถวายพระมหากษัตริย์ตามตำราพิชัยสงคราม กำไลนี้บูชาไว้ประจำกาย จักจำเริญด้วยเกียรติยศ รักษาศิริสมบัติ บังเกิดธนลาภประสิทธิชัยชนะ ตบะเดชะสวัสดิมงคลศัตรูพินาศไปสิ้น จะหยิบจะจับกิจการใดก็เจริญรุ่งเรือง เงินทองไหลมาเทมา กำไลนี้โบราณมีเคล็ดอยู่ว่า “มีแต่กำไรไม่ขาดทุน” 

5.ท้าวเวสสุวรรณ เนื้อสัมฤทธิ์เงิน จำนวนสร้าง 999 เนื้อนวโลหะ (ตอกโค้ด) จำนวนสร้าง 2,999 
มหาเทพแห่งโชคลาภและความมั่งคั่ง จัดสร้างเพื่อสนองความต้องการของศิษยานุศิษย์จำนวนมากที่มากราบหลวงปู่ เพราะจากที่เคยออกให้บูชาในรุ่นไตรมาส ปี 44 ท้าวเวสสุวรรณได้สร้างอภินิหารมากมาย ทั้งคนที่ถูกรางวัลใหญ่และได้นำปัจจัยไปถวายหลวงปู่กว่าแสนบาท และเจ้าของเรือประมงที่รอดตายจากพายุกลางทะเล และอีกหลาย ๆ ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในคราวนี้จัดสร้างด้วยเนื้อสัมฤทธิ์เงินและนวโลหะ 
6.เหรียญมหาพรหม 4 หน้า (ตอกโค้ด) จำนวนสร้าง 9,999 
ด้านหนึ่งเป็นรูปยันต์มหาพรหม 4 หน้า อีกด้านเป็นรูปหลวงปู่หมุนนั่ง จัดสร้างเพื่อสืบสานตำนานความศักดิ์สิทธิ์ของวิชาเสน่ห์เมตตามหานิยมชั้นสูงโบราณ บูชาทุกวันทำให้เกิดโชคลาภนานัปการ มีความสุขสมบูรณ์เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ายิ่งขึ้น 

7.รูปหล่อยืนธุดงค์เนื้อโลหะสัมฤทธิ์ผิวชุบกะไหล่เงิน (ตอกโค้ด,หมายเลข) จำนวนสร้าง 999 
รูปหล่อยืนธุดงค์ ฐานเป็นแท่นสี่เหลี่ยมประกอบไปด้วย 4 มหาปราบคือ พระราม สุครีพ พาลี หนุมาน อันหมายถึงการปราบทุกข์เข็ญ ปราบสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง รูปหล่อยืนธุดงค์นี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ในการออกธุดงค์จากวัดบ้านจาน ในช่วงระยะเวลา 60 กว่าปีในป่าและได้กลับมาสร้างความเจริญ รูปหล่อธุดงค์นี้ถ้าบูชาไว้ที่ใดที่นั่นก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง บริบูรณ์ด้วยข้าวปลาอาหารเจริญด้วยโภคทรัพย์เงินไหลนองทองไหลมา มีคนนำเอาสิ่งของมาให้อยู่เสมอ


วันที่ : 2018-10-28
^ ขึ้นด้านบน
ร้านปุ๊ร้อยเอ็ด รับเช่า - ให้เช่า พระเครื่องหลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน
ที่ตั้งร้าน ศูนย์พระเครื่อง ห้างพันธุ์ทิพย์ บางกะปิชั้น5 ลาดพร้าว127 กรุงเทพ
(ไม่ใช่ที่จ.ร้อยเอ็ดนะครับ)